Huisbezoek

Huisbezoeken kunt u aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur  via telefoonnummer 0223 – 633 859

Huisbezoeken worden aan het eind van de ochtend gemaakt. Visites zijn bedoeld voor die mensen, die om gezondheidsredenen niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek in de praktijk beter zijn, verzoeken wij u, als dat enigszins mogelijk is, naar de praktijk te komen. Het ontbreken van een vervoermiddel is geen reden tot het aanvragen van een visite. Kinderen met koorts kunnen ook gewoon vervoerd worden.